User Tools

Site Tools


3229--11739-baton-rouge-la-gi

Baton Rouge
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Walter R. Cooney, Jr. và M. Collier
Nơi khám phá Baton Rouge
Ngày khám phá 25 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11739
Đặt tên theo Baton Rouge
Tên thay thế 1998 SG27
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9444376
Viễn điểm quỹ đạo 4.9305274
Độ lệch tâm 0.2522030
Chu kỳ quỹ đạo 2853.8188377
Độ bất thường trung bình 50.26760
Độ nghiêng quỹ đạo 12.10372
Kinh độ của điểm nút lên 269.86716
Acgumen của cận điểm 115.06205
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

11739 Baton Rouge (1998 SG27) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 9 năm 1998 bởi Walter R. Cooney, Jr. và M. Collier ở Baton Rouge.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11739 Baton Rouge
3229--11739-baton-rouge-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)