User Tools

Site Tools


3230--11945-amsterdam-la-gi

Amsterdam
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 15 tháng 8 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11945
Đặt tên theo Amsterdam
Tên thay thế 1993 PC5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6505938
Viễn điểm quỹ đạo 3.4258564
Độ lệch tâm 0.1275848
Chu kỳ quỹ đạo 1934.3200551
Độ bất thường trung bình 283.48432
Độ nghiêng quỹ đạo 10.42865
Kinh độ của điểm nút lên 168.49267
Acgumen của cận điểm 160.52967
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

11945 Amsterdam (1993 PC5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 8 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11945 Amsterdam
3230--11945-amsterdam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)