User Tools

Site Tools


3233--12519-pullen-la-gi

Pullen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12519
Tên thay thế 1998 HH55
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9041527
Viễn điểm quỹ đạo 2.8239121
Độ lệch tâm 0.1945319
Chu kỳ quỹ đạo 1327.6345848
Độ bất thường trung bình 245.06282
Độ nghiêng quỹ đạo 1.45352
Kinh độ của điểm nút lên 222.56286
Acgumen của cận điểm 31.66144
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

12519 Pullen (1998 HH55) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12519 Pullen
3233--12519-pullen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)