User Tools

Site Tools


3234--12738-satoshimiki-la-gi

Satoshimiki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Hioki và S. Hayakawa
Nơi khám phá Okutama
Ngày khám phá 4 tháng 1 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12738
Tên thay thế 1992 AL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8135374
Viễn điểm quỹ đạo 3.2716490
Độ lệch tâm 0.2867371
Chu kỳ quỹ đạo 1480.8591550
Độ bất thường trung bình 52.52663
Độ nghiêng quỹ đạo 13.30213
Kinh độ của điểm nút lên 143.08771
Acgumen của cận điểm 273.74801
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0419
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.40

12738 Satoshimiki (1992 AL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 1 năm 1992 bởi T. Hioki và S. Hayakawa ở Okutama.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12738 Satoshimiki
3234--12738-satoshimiki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)