User Tools

Site Tools


3235--13231-blondelet-la-gi

Blondelet
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi OCA-DLR Asteroid Survey
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 17 tháng 1 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13231
Tên thay thế 1998 BL14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7497912
Viễn điểm quỹ đạo 3.7194556
Độ lệch tâm 0.1498883
Chu kỳ quỹ đạo 2124.8781441
Độ bất thường trung bình 275.42722
Độ nghiêng quỹ đạo 0.42216
Kinh độ của điểm nút lên 167.96574
Acgumen của cận điểm 259.42599
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

13231 Blondelet (1998 BL14) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 1 năm 1998 bởi Khảo sát thiên thạch OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13231 Blondelet
3235--13231-blondelet-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)