User Tools

Site Tools


3236--13816-st-lpner-la-gi

13816 Stülpner là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1482.4622248 ngày (4.06 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 29 tháng 12 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
3236--13816-st-lpner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)