User Tools

Site Tools


3238--14550-lehk-la-gi

14550 Lehký là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1280.9760012 ngày (3.51 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 27 tháng 10 năm 1997.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 8 tháng 5 năm 2008. 
3238--14550-lehk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)