User Tools

Site Tools


3239--14942-stevebaker-la-gi

Stevebaker
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Air Force Maui Optical và Supercomputing observatory
Nơi khám phá Haleakala
Ngày khám phá 21 tháng 6 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14942
Tên thay thế 1995 MA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9091485
Viễn điểm quỹ đạo 3.4564165
Độ lệch tâm 0.0859732
Chu kỳ quỹ đạo 2074.0005708
Độ bất thường trung bình 284.75612
Độ nghiêng quỹ đạo 15.77382
Kinh độ của điểm nút lên 202.31470
Acgumen của cận điểm 227.05187
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

14942 Stevebaker (1995 MA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 6 năm 1995 bởi AMOS ở Haleakala.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14942 Stevebaker
3239--14942-stevebaker-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)