User Tools

Site Tools


3240--15264-delbr-ck-la-gi

15264 Delbrück
Tên
Tên Delbruck
Tên chỉ định 1990 TU11
Phát hiện
Người phát hiện F. Borngen, L. D. Schmadel
Ngày phát hiện 11 tháng 10 năm 1990
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1282496
Bán trục lớn (a) 2.4297494 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.1181350 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.7413638 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.79 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 2.29460°
Kinh độ (Ω) 336.82499°
Acgumen (ω) 126.66835°
Độ bất thường trung bình (M) 158.72198°

15264 Delbrück là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1383.3773151 ngày (3.79 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 11 tháng 10 năm 1990.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2008. 
3240--15264-delbr-ck-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)