User Tools

Site Tools


3241--10959-appennino-la-gi

Appennino
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10959
Đặt tên theo Apennine Mountains
Tên thay thế 6579 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1601701
Viễn điểm quỹ đạo 2.5891015
Độ lệch tâm 0.0903152
Chu kỳ quỹ đạo 1336.5768588
Độ bất thường trung bình 292.05594
Độ nghiêng quỹ đạo 3.15048
Kinh độ của điểm nút lên 66.55863
Acgumen của cận điểm 16.55921
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

10959 Appennino (6579 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt tên cho dãy núi Apennine ở Ý.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 26 tháng 12 năm 2008. 
3241--10959-appennino-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)