User Tools

Site Tools


3242--11119-taro-la-gi

Taro
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Okuni
Nơi khám phá Nanyo
Ngày khám phá 9 tháng 8 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11119
Tên thay thế 1996 PS9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2094783
Viễn điểm quỹ đạo 2.6743563
Độ lệch tâm 0.0951871
Chu kỳ quỹ đạo 1393.7820209
Độ bất thường trung bình 22.03108
Độ nghiêng quỹ đạo 4.13174
Kinh độ của điểm nút lên 205.55549
Acgumen của cận điểm 137.67933
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

11119 Taro (1996 PS9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 8 năm 1996 bởi T. Okuni ở Nanyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11119 Taro
3242--11119-taro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)