User Tools

Site Tools


3243--11306-kesson-la-gi

11306 Åkesson
Khám phá
Khám phá bởi UESAC
Nơi khám phá Đài thiên văn La Silla
Ngày khám phá 17 tháng 3 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11306
Đặt tên theo Sonja Åkesson
Tên thay thế 1993 FF18
Danh mục tiểu hành tinh Hành tinh vi hình vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Cận điểm quỹ đạo 2,6573931 AU (397.540.349,373 km)
Viễn điểm quỹ đạo 3,828805 AU (572.781.075,326 km)
Bán trục lớn 3,0701368 AU (459.285.928,038 km)
Độ lệch tâm 0,1344382
Chu kỳ quỹ đạo 1964,8753426 ngày
5.38 năm
Độ bất thường trung bình 156,27097°
Độ nghiêng quỹ đạo 5,84159°
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13,5

11306 Åkesson (tên chỉ định: 1993 FF18) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được khám phá thông qua Uppsala-ESO Survey of Asteroids và Comets ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 17 tháng 3 năm 1993. Nó được đặt theo tên Sonja Åkesson,,một nhà văn, nhà thơ và họa sĩ Thụy Điển thế kỷ 20.[1]

3243--11306-kesson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)