User Tools

Site Tools


3244--11515-oshijyo-la-gi

11515 Oshijyo (tên chỉ định: 1991 CR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Masaru Arai và Hiroshi Mori ở Yorii Observatory ngày 12 tháng 2 năm 1991. Nó được đặt theo tên the Oshi castle thuộc Gyōda, Saitama Prefecture, Nhật Bản.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 11001–12000
  • JPL Small-Body Database Browser
3244--11515-oshijyo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)