User Tools

Site Tools


3245--11740-georgesmith-la-gi

Georgesmith
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 22 tháng 10 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11740
Tên thay thế 1998 UK6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8524272
Viễn điểm quỹ đạo 2.9623426
Độ lệch tâm 0.0189028
Chu kỳ quỹ đạo 1810.7239219
Độ bất thường trung bình 359.09833
Độ nghiêng quỹ đạo 1.41968
Kinh độ của điểm nút lên 206.62600
Acgumen của cận điểm 233.64155
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

11740 Georgesmith (1998 UK6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 10 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11740 Georgesmith
3245--11740-georgesmith-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)