User Tools

Site Tools


3246--11946-bayle-la-gi

Bayle
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 15 tháng 8 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11946
Đặt tên theo Pierre Bayle
Tên thay thế 1993 PB7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7274656
Viễn điểm quỹ đạo 3.5833570
Độ lệch tâm 0.1356228
Chu kỳ quỹ đạo 2047.3043314
Độ bất thường trung bình 293.74619
Độ nghiêng quỹ đạo 0.50398
Kinh độ của điểm nút lên 173.37533
Acgumen của cận điểm 79.24405
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

11946 Bayle (1993 PB7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 8 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11946 Bayle
3246--11946-bayle-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)