User Tools

Site Tools


3247--12140-johnbolton-la-gi

12140 Johnbolton là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1428.0658819 ngày (3.91 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960, và được đặt tên cho John Gatenby Bolton.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
3247--12140-johnbolton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)