User Tools

Site Tools


3248--12342-kudohmichiko-la-gi

Kudohmichiko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Yoshio Kushida và Osamu Muramatsu
Nơi khám phá đài thiên văn Nam Yatsugatake
Ngày khám phá 30 tháng 1 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12342
Tên thay thế 1993 BL12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9905289
Viễn điểm quỹ đạo 2.7335405
Độ lệch tâm 0.1572821
Chu kỳ quỹ đạo 1325.9520529
Độ bất thường trung bình 110.59714
Độ nghiêng quỹ đạo 4.10639
Kinh độ của điểm nút lên 74.73476
Acgumen của cận điểm 15.63837
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

12342 Kudohmichiko (1993 BL12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 1 năm 1993 bởi Yoshio Kushida và Osamu Muramatsu ở đài thiên văn Nam Yatsugatake.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12342 Kudohmichiko
3248--12342-kudohmichiko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)