User Tools

Site Tools


3249--12522-rara-la-gi

12522 Rara là một tiểu hành tinh được đặt theo tên Prem Vilas Fortran Moso Rara, một học sinh trung học người Philipin, người đoạt giải trong Intel International Science and Engineering Fair năm 2002 ở Louisville, Kentucky.

3249--12522-rara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)