User Tools

Site Tools


3250--12742-delisle-la-gi

Delisle
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 26 tháng 7 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12742
Đặt tên theo Joseph-Nicolas Delisle
Tên thay thế 1992 OF1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4050931
Viễn điểm quỹ đạo 3.8191859
Độ lệch tâm 0.2271898
Chu kỳ quỹ đạo 2005.3353060
Độ bất thường trung bình 284.94682
Độ nghiêng quỹ đạo 9.69529
Kinh độ của điểm nút lên 125.06039
Acgumen của cận điểm 230.38425
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

12742 Delisle (1992 OF1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 7 năm 1992 bởi E. W. Elst ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12742 Delisle
3250--12742-delisle-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)