User Tools

Site Tools


3251--13009-voloshchuk-la-gi

13009 Voloshchuk là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1526.7830833 ngày (4.18 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 13 tháng 8 năm 1985.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2008. 
3251--13009-voloshchuk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)