User Tools

Site Tools


3252--13234-natashaowen-la-gi

Natashaowen
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13234
Tên thay thế 1998 FC74
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8640171
Viễn điểm quỹ đạo 2.4921171
Độ lệch tâm 0.1441875
Chu kỳ quỹ đạo 1174.1005550
Độ bất thường trung bình 222.90456
Độ nghiêng quỹ đạo 3.67531
Kinh độ của điểm nút lên 103.75248
Acgumen của cận điểm 278.87613
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

13234 Natashaowen (1998 FC74) là một tiểu hành tinh vành đai chính, được đặt theo tên của Natasha Owen, Lãnh sự danh dự Nga ở Honolulu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13234 Natashaowen
3252--13234-natashaowen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)