User Tools

Site Tools


3253--13818-ullery-la-gi

Ullery
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13818
Tên thay thế 1999 RE92
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3644889
Viễn điểm quỹ đạo 3.0642725
Độ lệch tâm 0.1289030
Chu kỳ quỹ đạo 1633.4451895
Độ bất thường trung bình 348.32098
Độ nghiêng quỹ đạo 6.85101
Kinh độ của điểm nút lên 187.33718
Acgumen của cận điểm 159.11843
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

13818 Ullery (1999 RE92) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13818 Ullery
3253--13818-ullery-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)