User Tools

Site Tools


3254--14148-jimchamberlin-la-gi

Jimchamberlin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 25 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14148
Tên thay thế 1998 SO45
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0562897
Viễn điểm quỹ đạo 2.6342405
Độ lệch tâm 0.1232165
Chu kỳ quỹ đạo 1311.8565412
Độ bất thường trung bình 92.34221
Độ nghiêng quỹ đạo 1.24692
Kinh độ của điểm nút lên 104.63824
Acgumen của cận điểm 63.19758
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

14148 Jimchamberlin (1998 SO45) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 9 năm 1998 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14148 Jimchamberlin
3254--14148-jimchamberlin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)