User Tools

Site Tools


3255--14551-itagaki-la-gi

Itagaki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Okuni
Nơi khám phá Nanyo
Ngày khám phá 22 tháng 10 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14551
Tên thay thế 1997 UN8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1591513
Viễn điểm quỹ đạo 3.3485155
Độ lệch tâm 0.2159470
Chu kỳ quỹ đạo 1669.1867523
Độ bất thường trung bình 184.08609
Độ nghiêng quỹ đạo 7.08176
Kinh độ của điểm nút lên 25.70650
Acgumen của cận điểm 259.65289
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

14551 Itagaki (1997 UN8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 10 năm 1997 bởi T. Okuni ở Nanyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14551 Itagaki
3255--14551-itagaki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)