User Tools

Site Tools


3256--14947-luigibussolino-la-gi

Luigibussolino
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tombelli và U. Munari
Nơi khám phá Cima Ekar
Ngày khám phá 15 tháng 1 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14947
Tên thay thế 1996 AB4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0583519
Viễn điểm quỹ đạo 2.5381909
Độ lệch tâm 0.1043913
Chu kỳ quỹ đạo 1272.6248393
Độ bất thường trung bình 206.89468
Độ nghiêng quỹ đạo 4.24382
Kinh độ của điểm nút lên 218.60020
Acgumen của cận điểm 250.64004
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

14947 Luigibussolino (1996 AB4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 1 năm 1996 bởi M. Tombelli và U. Munari ở Cima Ekar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14947 Luigibussolino
3256--14947-luigibussolino-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)