User Tools

Site Tools


3257--15617-fallowfield-la-gi

Fallowfield
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 27 tháng 4 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15617
Tên thay thế 2000 HK10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0441555
Viễn điểm quỹ đạo 2.5504483
Độ lệch tâm 0.1101929
Chu kỳ quỹ đạo 1271.8197009
Độ bất thường trung bình 45.53601
Độ nghiêng quỹ đạo 2.81254
Kinh độ của điểm nút lên 193.67860
Acgumen của cận điểm 107.64188
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

15617 Fallowfield (2000 HK10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 4 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15617 Fallowfield
3257--15617-fallowfield-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)