User Tools

Site Tools


3259--10960-gran-sasso-la-gi

Gran Sasso
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10960
Đặt tên theo Gran Sasso d'Italia
Tên thay thế 6580 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0073853
Viễn điểm quỹ đạo 2.4439639
Độ lệch tâm 0.0980778
Chu kỳ quỹ đạo 1212.8048747
Độ bất thường trung bình 253.13175
Độ nghiêng quỹ đạo 3.92569
Kinh độ của điểm nút lên 69.19605
Acgumen của cận điểm 155.43122
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

10960 Gran Sasso (6580 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt tên cho Gran Sasso d'Italia, một ngọn núi Ý.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 26 tháng 12 năm 2008. 
3259--10960-gran-sasso-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)