User Tools

Site Tools


3260--11120-pancaldi-la-gi

Pancaldi
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11120
Tên thay thế 1996 QD1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0997152
Viễn điểm quỹ đạo 2.4867374
Độ lệch tâm 0.0843838
Chu kỳ quỹ đạo 1268.4366831
Độ bất thường trung bình 247.64305
Độ nghiêng quỹ đạo 3.10029
Kinh độ của điểm nút lên 238.46254
Acgumen của cận điểm 321.53508
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

11120 Pancaldi (1996 QD1) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11120 Pancaldi
3260--11120-pancaldi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)