User Tools

Site Tools


3261--11307-erikolsson-la-gi

11307 Erikolsson
Khám phá
Khám phá bởi UESAC
Nơi khám phá Đài thiên văn La Silla
Ngày khám phá 19 tháng 3 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11307
Đặt tên theo Erik Olsson
Tên thay thế 1993 FA40
Danh mục tiểu hành tinh main-belt Hành tinh vi hình
Đặc trưng quỹ đạo
Cận điểm quỹ đạo 2,2060133 AU (330.014.892,416 km)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ]
Viễn điểm quỹ đạo 2,7206577 AU (407.004.598,824 km)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ]
Bán trục lớn 2,4633355 AU (368.509.745,620 km)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ]
Độ lệch tâm 0.1044609
Chu kỳ quỹ đạo 1412.1596122 days
3.87 years
Độ bất thường trung bình 304.64151°
Độ nghiêng quỹ đạo 4.69265°
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

11307 Erikolsson (tên chỉ định: 1993 FA40) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được khám phá thông qua Uppsala-ESO Survey of Asteroids và Comets ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 19 tháng 3 năm 1993. Nó được đặt theo tên Erik Olsson, a Swedish artist và architect of the 20th và 21st centuries.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 11001–12000
  1. ^ NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 11307 Erikolsson
3261--11307-erikolsson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)