User Tools

Site Tools


3263--11743-jachowski-la-gi

Jachowski
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11743
Tên thay thế 1999 JP130
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9205873
Viễn điểm quỹ đạo 2.8142645
Độ lệch tâm 0.1887445
Chu kỳ quỹ đạo 1330.4943049
Độ bất thường trung bình 316.69190
Độ nghiêng quỹ đạo 3.15629
Kinh độ của điểm nút lên 109.35558
Acgumen của cận điểm 322.76932
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

11743 Jachowski (1999 JP130) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11743 Jachowski
3263--11743-jachowski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)