User Tools

Site Tools


3264--11947-kimclijsters-la-gi

Kimclijsters
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 15 tháng 8 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11947
Đặt tên theo Kim Clijsters
Tên thay thế 1993 PK7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5597745
Viễn điểm quỹ đạo 3.8581921
Độ lệch tâm 0.2023098
Chu kỳ quỹ đạo 2099.6630741
Độ bất thường trung bình 211.39236
Độ nghiêng quỹ đạo 0.20260
Kinh độ của điểm nút lên 89.02535
Acgumen của cận điểm 229.76597
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

11947 Kimclijsters (1993 PK7) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 8 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11947 Kimclijsters
3264--11947-kimclijsters-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)