User Tools

Site Tools


3266--12524-conscience-la-gi

Conscience
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 25 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12524
Tên thay thế 1998 HG103
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8654999
Viễn điểm quỹ đạo 2.7712995
Độ lệch tâm 0.1953502
Chu kỳ quỹ đạo 1289.3799469
Độ bất thường trung bình 220.26184
Độ nghiêng quỹ đạo 0.74414
Kinh độ của điểm nút lên 102.09305
Acgumen của cận điểm 234.22242
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

12524 Conscience (1998 HG103) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 4 năm 1998, bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12524 Conscience
3266--12524-conscience-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)