User Tools

Site Tools


3267--12746-yumeginga-la-gi

12746 Yumeginga (tên chỉ định: 1992 WC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Masayuki Yanai và Kazuro Watanabe ở Đài thiên văn Kitami ở Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 16 tháng 11 năm 1992. Nó được đặt theo tên the Space và Science Museum, nicknamed Yumeginga, ở Takeo, Saga Prefecture, Nhật Bản.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 12746 Yumeginga
3267--12746-yumeginga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)