User Tools

Site Tools


3268--13010-germantitov-la-gi

Germantitov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 29 tháng 8 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13010
Tên thay thế 1986 QR5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8154359
Viễn điểm quỹ đạo 3.4396017
Độ lệch tâm 0.0997861
Chu kỳ quỹ đạo 2020.2183452
Độ bất thường trung bình 244.98562
Độ nghiêng quỹ đạo 13.68062
Kinh độ của điểm nút lên 325.90298
Acgumen của cận điểm 116.91725
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

13010 Germantitov (1986 QR5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 8 năm 1986 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13010 Germantitov
3268--13010-germantitov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)