User Tools

Site Tools


3269--13235-isiguroyuki-la-gi


13235 Isiguroyuki (tên chỉ định: 1998 HT42) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Tomimaru Okuni ở đài thiên văn Nanyo ngày 30 tháng 4 năm 1998. Nó được đặt theo tên Nobuyuki Ishiguro, nhà thiên văn học nghiệp dư Nhật Bản.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13235 Isiguroyuki
3269--13235-isiguroyuki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)