User Tools

Site Tools


3270--13560-la-p-rouse-la-gi

13560 La Pérouse là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1938.7577657 ngày (5.31 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1992.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 8 tháng 5 năm 2008. 
3270--13560-la-p-rouse-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)