User Tools

Site Tools


3271--13820-schwartz-la-gi

Schwartz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. W. Juels
Nơi khám phá Fountain Hills
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13820
Tên thay thế 1999 VQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5471951
Viễn điểm quỹ đạo 3.6717837
Độ lệch tâm 0.1808317
Chu kỳ quỹ đạo 2002.7743989
Độ bất thường trung bình 198.71913
Độ nghiêng quỹ đạo 1.22071
Kinh độ của điểm nút lên 167.91399
Acgumen của cận điểm 249.14930
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

13820 Schwartz (1999 VQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 1999 bởi C. W. Juels ở Fountain Hills.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13820 Schwartz
3271--13820-schwartz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)