User Tools

Site Tools


3273--14953-bevilacqua-la-gi

Bevilacqua
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tombelli và G. Forti
Nơi khám phá Asiago
Ngày khám phá 13 tháng 2 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14953
Tên thay thế 1996 CB3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9964996
Viễn điểm quỹ đạo 2.6230838
Độ lệch tâm 0.1356365
Chu kỳ quỹ đạo 1282.2055759
Độ bất thường trung bình 162.93328
Độ nghiêng quỹ đạo 5.72166
Kinh độ của điểm nút lên 239.33013
Acgumen của cận điểm 272.75440
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

14953 Bevilacqua (1996 CB3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 2 năm 1996 bởi M. Tombelli và G. Forti ở Asiago.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14953 Bevilacqua
3273--14953-bevilacqua-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)