User Tools

Site Tools


3274--15618-lorifritz-la-gi

Lorifritz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 27 tháng 4 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15618
Tên thay thế 2000 HF11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9567314
Viễn điểm quỹ đạo 2.6156552
Độ lệch tâm 0.1441094
Chu kỳ quỹ đạo 1262.6059809
Độ bất thường trung bình 124.57407
Độ nghiêng quỹ đạo 2.20997
Kinh độ của điểm nút lên 172.88790
Acgumen của cận điểm 39.78005
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.0

15618 Lorifritz (2000 HF11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 4 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15618 Lorifritz
3274--15618-lorifritz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)