User Tools

Site Tools


3276--11121-malpighi-la-gi

Malpighi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi V. Goretti
Nơi khám phá Pianoro
Ngày khám phá 10 tháng 9 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11121
Đặt tên theo Marcello Malpighi
Tên thay thế 1996 RD1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8756922
Viễn điểm quỹ đạo 2.5339526
Độ lệch tâm 0.1492774
Chu kỳ quỹ đạo 1195.8008655
Độ bất thường trung bình 232.87695
Độ nghiêng quỹ đạo 3.44075
Kinh độ của điểm nút lên 179.04855
Acgumen của cận điểm 131.43805
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

11121 Malpighi (1996 RD1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 9 năm 1996 bởi V. Goretti ở Pianoro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11121 Malpighi
3276--11121-malpighi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)