User Tools

Site Tools


3277--11309-malus-la-gi

Malus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 15 tháng 8 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11309
Đặt tên theo Malus
Tên thay thế 1993 PC7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6455534
Viễn điểm quỹ đạo 3.2843718
Độ lệch tâm 0.1077279
Chu kỳ quỹ đạo 1864.7785853
Độ bất thường trung bình 270.08228
Độ nghiêng quỹ đạo 6.97312
Kinh độ của điểm nút lên 157.33057
Acgumen của cận điểm 241.51889
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

11309 Malus (1993 PC7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 8 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11309 Malus
3277--11309-malus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)