User Tools

Site Tools


3278--11518-jung-la-gi

Jung
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 8 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11518
Đặt tên theo Carl Jung
Tên thay thế 1991 GB3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8788454
Viễn điểm quỹ đạo 3.5736486
Độ lệch tâm 0.1076798
Chu kỳ quỹ đạo 2116.6295825
Độ bất thường trung bình 355.62648
Độ nghiêng quỹ đạo 0.78232
Kinh độ của điểm nút lên 19.20891
Acgumen của cận điểm 162.87869
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

11518 Jung (1991 GB3) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 4 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11518 Jung
3278--11518-jung-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)