User Tools

Site Tools


3279--11746-thomjansen-la-gi

Thomjansen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11746
Tên thay thế 1999 NG4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7999499
Viễn điểm quỹ đạo 2.6197749
Độ lệch tâm 0.1854923
Chu kỳ quỹ đạo 1199.9033678
Độ bất thường trung bình 268.08623
Độ nghiêng quỹ đạo 2.05527
Kinh độ của điểm nút lên 248.67215
Acgumen của cận điểm 29.53180
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

11746 Thomjansen (1999 NG4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 7 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11746 Thomjansen
3279--11746-thomjansen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)