User Tools

Site Tools


3280--11948-justineh-nin-la-gi

11948 Justinehénin
Tên
Tên Justinehénin
Tên chỉ định 1993 QQ4
Phát hiện
Ngày phát hiện 18 tháng 8 năm 1993
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1123221
Bán trục lớn (a) 3.2021194 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.8424506 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.5617882 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.73 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 1.88684°
Kinh độ (Ω) 159.51962°
Acgumen (ω) 68.77770°
Độ bất thường trung bình (M) 311.37778°

11948 Justinehénin là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2092.9300474 ngày (5.73 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 18 tháng 8 năm 1993. Nó được đặt theo tên famous Belgian tennis player Justine Henin.[1]Minor Planet Center seems to have erroneously added an accent to the name, which is now official.

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
3280--11948-justineh-nin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)