User Tools

Site Tools


3282--12747-michageffert-la-gi

Michageffert
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 18 tháng 12 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12747
Tên thay thế 1992 YN2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9802748
Viễn điểm quỹ đạo 2.6221474
Độ lệch tâm 0.1394641
Chu kỳ quỹ đạo 1275.0673368
Độ bất thường trung bình 95.93512
Độ nghiêng quỹ đạo 2.31147
Kinh độ của điểm nút lên 76.47448
Acgumen của cận điểm 84.24992
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

12747 Michageffert (1992 YN2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 12 năm 1992 bởi E. W. Elst ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12747 Michageffert
3282--12747-michageffert-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)