User Tools

Site Tools


3283--13239-kana-la-gi

Kana
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Nakamura
Nơi khám phá Kuma Kogen
Ngày khám phá 21 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13239
Tên thay thế 1998 KN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7485532
Viễn điểm quỹ đạo 2.9174232
Độ lệch tâm 0.2505092
Chu kỳ quỹ đạo 1301.5691646
Độ bất thường trung bình 240.68592
Độ nghiêng quỹ đạo 2.84130
Kinh độ của điểm nút lên 106.72434
Acgumen của cận điểm 206.50809
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

13239 Kana (1998 KN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 5 năm 1998 bởi A. Nakamura ở Kuma Kogen.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13239 Kana
3283--13239-kana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)