User Tools

Site Tools


3284--13561-kudogou-la-gi

13561 Kudogou (tên chỉ định: 1992 SB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Masayuki Yanai và Kazuro Watanabe ở Đài thiên văn Kitami ở Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 23 tháng 9 năm 1992. Nó được đặt theo tên Gou Kudo, và nhà thiên văn học nghiệp dư và giáo viên.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13561 Kudogou
3284--13561-kudogou-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)