User Tools

Site Tools


3285--13822-stevedodson-la-gi

Stevedodson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 2 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13822
Tên thay thế 1999 VV17
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9293583
Viễn điểm quỹ đạo 2.7002941
Độ lệch tâm 0.1665213
Chu kỳ quỹ đạo 1286.3999369
Độ bất thường trung bình 169.55016
Độ nghiêng quỹ đạo 2.91867
Kinh độ của điểm nút lên 262.62297
Acgumen của cận điểm 104.77698
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

13822 Stevedodson (1999 VV17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 11 năm 1999 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13822 Stevedodson
3285--13822-stevedodson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)