User Tools

Site Tools


3286--14153-dianecaplain-la-gi

Dianecaplain
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14153
Tên thay thế 1998 SA80
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2257743
Viễn điểm quỹ đạo 2.5038523
Độ lệch tâm 0.0587949
Chu kỳ quỹ đạo 1328.2924634
Độ bất thường trung bình 116.48046
Độ nghiêng quỹ đạo 3.75841
Kinh độ của điểm nút lên 201.99972
Acgumen của cận điểm 281.39509
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

14153 Dianecaplain (1998 SA80) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14153 Dianecaplain
3286--14153-dianecaplain-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)