User Tools

Site Tools


3288--14959-triumf-la-gi

TRIUMF
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 9 tháng 5 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14959
Đặt tên theo TRIUMF
Tên thay thế 1996 JT3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8963217
Viễn điểm quỹ đạo 3.0091989
Độ lệch tâm 0.2268622
Chu kỳ quỹ đạo 1403.0756510
Độ bất thường trung bình 304.99441
Độ nghiêng quỹ đạo 4.94067
Kinh độ của điểm nút lên 178.18671
Acgumen của cận điểm 167.77009
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

14959 TRIUMF (1996 JT3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 5 năm 1996 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14959 TRIUMF
3288--14959-triumf-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)